Pro lidi vystavené pasivnímu kouření je nebezpečí onemocnění srdce o 25% vyšší.

Zdroj: HELP
timqui.net